فروشگاه ایرانی دیبا

فروشگاه ایرانی دیبا در قلب شهر کلن در خدمت تمام ایرانی ها و فارسی زبان های عزیز میباشد

لیست شیرینی ها

کلوچه نارگیلی

کلوچه گردویی

کلوچه موزی

بیسکویت مادر

تی تاپ

بیسکویت ساقه طلایی

سوهان ویژه امین

پشمک حاج عبدالله

شیرینی زبان

انواع و اقسام گز

قند

انواع و اقسام شیرینی های مختلف دیگر نیز موجود میباشد