فروشگاه ایرانی دیبا

فروشگاه ایرانی دیبا در قلب شهر کلن در خدمت تمام ایرانی ها و فارسی زبان های عزیز میباشد

لیست نوشیدنی ها

آب انار

آب آلبالو

دوغ آبعلی ساده

دوغ آبعلی قرمز

دوغ آبعلی سبز نعنایی

دوغ الوند کوچک

رانی

انواع مشروبات الکلی ایرانی