فروشگاه ایرانی دیبا

فروشگاه ایرانی دیبا در قلب شهر کلن در خدمت تمام ایرانی ها وفارسی زبان های عزیز میباشد

لیست عرقی جات

گلاب

آبغوره

رب انار بزرگ

رب انار کوچک

آبلیمو

عرق نعنا

سکنجه بین

آبغوره زمانی

گلاب مهیار

عرق گل گاو زبون

عرق شیرین بیان

عرق شنبلیله

عرق اسطورخودوس

عرق بید زمان

عرق هل

آب نارنج

آب زرشک

آبلیمو ترکی